Potřebujete finance na provoz klubu?

Trhreklam.cz Vám s tím pomůže

Rádi by jste více reklamy ale chybí Vám

čas oslovovat nové inzerenty
zkušený obchodník
nemáte stálý ceník reklamních ploch

Máme pro Vás řešení. Budeme za Vás

prodávat Vaše reklamní plochy
pracovat 24/7
neúčtujeme žádné provize
nabídneme zájemcům veškeré reklamní příležitosti
přivedeme nové inzerenty a zvýšíme váš příjem

Jak na to?

registrujte klub a vyberte plochy, které chce nabídnou
vyberte nejvhodnější balíček služeb
začněte vkládat nabídky
vyjednejte detaily se zájemci
využijte získaných prostředků na rozvoj a chod klubu

Příklady reklamních ploch

reklama na dresy
mantinely a ohrazení sportoviště
reklamní sdělení na Vašich internetových stránkách
reklama ve Vámi vydávaných tiskovinách
LED obrazovky
sportovní akce a další

Pokud Vám vyhovuje co Vám nabízíme tak můžete v klidu přidat nabídku.

zpět nahoru