For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
PROCES VYTVÁŘENÍ VIRÁLNÍ KAMPANĚ V 6 KROCÍCH

PROCES VYTVÁŘENÍ VIRÁLNÍ KAMPANĚ V 6 KROCÍCH

Co je virální kampaň a tipy, jak vymyslet dobrou kampaň již znáte z předchozího článku, zde se podíváme blíže na 6 kroků samotného vytváření virální kampaně.

1. Analýza

Cílem tohoto prvního kroku je především získat odpovědi na následující otázky:

  • Jaké máme cíle pro danou virální kampaň?
  • Kdo je naše cílová skupina?
  • Jak vypadá naše konkurence?

Tento krok nepodceňujte, neboť bez kvalitního cíle se nemůžete setkat s úspěchem, nebude schopni efektivně organizovat práci svých podřízených ani na konci vyhodnotit úspěšnost svých počinů. Vymezení cílové skupiny je nezbytné pro správné naladění, formy, obsahu a vzhledu virální kampaně. Poohlédnutí se u konkurence vám pomůže vyvarovat se stejným chybám, tedy zjistíte, co už nevyšlo, případně objevíte, co by se dalo vylepšit (avšak opatrně s vylepšováním, neboť u virálu je zpravidla potřeba přijít s něčím novým).

Z celkového pohledu na kampaň si pak ještě ujasněte, zda je použití virální reklamy pro daný účel opravdu vhodné a zda ji použijete jako samostatný nástroj, hlavní nástroj nebo jako podpůrný nástroj marketingu. Neplatí, že virální marketing lze realizovat bez jakýchkoliv nákladů, naopak v některých případech vzniká až jako důsledek uplynulé reklamní kampaně (viz např. Vodafone).

2. Formulování virálního sdělením

Sdělení je srdce každé virální reklamy, a musí proto být pro danou cílovou skupinu zajímavé. Musí mít silný náboj, být atraktivní i chytlavé a musí obsahovat motiv či stimul, který přiměje jedince předávat zprávu dál.

Trochu smutně podotýkáme, že tvorba správné formulace je mnohdy dílem spíše náhody, než dosažených znalostí a zkušeností. Vždy ale platí, že zpráva musí být jednoduchá. Komplikovaná sdělení mají mnohem menší úspěšnost sdílení, což platí nejen na internetu, ale i u osobních sdělení.

K ověření si, jak bude působit, můžete využít testování u náhodně vybraného vzorku oslovených zákazníků.

3. Volba distribučního kanálu

Většina virálních reklam probíhá na internetu, avšak i zde je řada kanálů. Pro názornost si je rozdělme např. na videa, sociální sítě a e-maily. U každého z nich vás jistě napadá řada aplikací, které danou službu poskytují.

Nikde ale není dáno, že se nutně musíte spoléhat jen na jeden z nich, můžete zkusit využít i více kanálů najednou. Počítejte s tím, že v případě úspěchu se vaše virální sdělení rozšíří napříč všemi kanály, a proto ho všem hlavním z nich přizpůsobte.

4. Odeslání virálního sdělení cílové skupině

Toto je poslední fáze, kterou ještě můžete ovlivnit. Musíte mít vybranou cílovou skupinu, která koresponduje s nabízenou službou či produktem, a správné sdělení i distribuční kanál.

První osoby, které oslovíte, by měly být snadno chytlavé pro dané marketingové sdělení a měly by ho dále šířit. Ideální je, pokud se vám podaří ovlivnit názorové vůdce.

Obvykle této fázi ještě předchází klasické reklamní kampaně, abyste si tak připravili půdu pro snazší rozšíření.

5. Monitorování průběhu kampaně

To je spíše pasivní fáze, na kterou se však můžete dopředu pokusit připravit. Zpravidla mohou nastat tyto 4 varianty průběhu:

  • Ideální stav – tedy zpráva je přijata, šíří se a roste zájem o produkt či službu.
  • Virální kampaň nemá žádný efekt – nebyla přijata, nezaujala, zájem o šíření upadá.
  • Došlo k mutaci sdělení – zpráva byla přijata, šíří se, ale byla pozměněna. V této podobě však působí na produkt negativně.
  • Zpráva nebyla přijata kladně – příjemci ji považují za reklamu a jsou rozhořčení, dokonce výrobek mohou i pomlouvat.

Dopředu se zamyslete nad dopady jednotlivých variant průběhu a sestavte si něco jako krizový scénář, abyste nevhodný průběh případně dokázali napravit ve svůj prospěch.

6. Závěrečné vyhodnocení úspěšnosti

Vyhodnocování je konečná fáze snad všech aktivit. Bohužel, zde neuvidíte přesné počty zhlédnutí ani jiné podobné ukazatele, pokud objekt kampaně není umístěn na vašem webu. Globální měření telefonů, e-mailů apod. prostě zatím není možné.

Jedinou možností, jak měřit výsledky, je marketingový průzkum.

Zanechte nám komentář

Top